R در عمل

750,000 ريال

فهرست مطالب

آموزش گام به گام SQL SERVER 2012

450,000 ريال

فهرست مطالب

آموزش گام به گام داده کاوی با Rapid Miner (چاپ دوم)

220,000 ريال

همراه با CD/فهرست مطالب...

اصول و مبانی علوم داده‌ای با Python

250,000 ريال

فهرست مطالب

انبار داده‌ها از ایده تا عمل

129,000 ريال

فهرست مطالب...

نمایش 1 تا 9 از 28 (4 صفحه)