اصول و مبانی فن بازار

175,000 ريال

فهرست مطالب

جديد

راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش

200,000 ريال

فهرست مطالب

ساخت سریع سازمان یادگیرنده

55,000 ريال

فهرست مطالب

سرمایه فکری سازمان

175,000 ريال

فهرست مطالب

نمایش 1 تا 9 از 30 (4 صفحه)