آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

320,000 ريال

کدهای پیاده‌سازی پروتکل‌ها در نسخه زبان اصلی کتاب /فهرست مطالب...

امنیت اینترنت اشیا

180,000 ريال

فهرست مطالب

اینترنت اشیا

200,000 ريال

فهرست مطالب

سیستم‌های اینترنت اشیا

120,000 ريال

فهرست مطالب

شروع کار با اینترنت اشیا

350,000 ريال

فهرست مطالب

فناوری‌های تحول‌آفرین

250,000 ريال

فهرست مطالب

نمایش 1 تا 9 از 11 (2 صفحه)