آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

220,000 ريال

همراه با CD_تمام کدهای لازم جهت اجرا ارائه شده است/فهرست مطالب...

امنیت اینترنت اشیا

180,000 ريال

فهرست مطالب

اینترنت اشیا

200,000 ريال

فهرست مطالب

سیستم‌های اینترنت اشیا

120,000 ريال

فهرست مطالب

فناوری‌های تحول‌آفرین

250,000 ريال

فهرست مطالب

مبانی اینترنت اشیا

400,000 ريال

فهرست مطالب

نمایش 1 تا 9 از 10 (2 صفحه)