اصول و مبانی سیستم‌های فازی

120,000 ريال

فهرست مطالب

جديد

شبکه‌های عصبی

300,000 ريال

فهرست مطالب

مبانی هوش محاسباتی

280,000 ريال

فهرست مطالب

منطق فازی (برای دانشجویان مدیریت)

220,000 ريال

فهرست مطالب

پردازش سیگنال دیجیتال با Python

420,000 ريال

فهرست مطالب

یادگیری آسان Matlab (به انضمام ویرایشگر زنده-2018)

370,000 ريال

فهرست مطالب/ کدهای ضمیمه...

نمایش 1 تا 9 از 11 (2 صفحه)