آتی‌نگر

R در عمل

450,000 ريال

فهرست مطالب

ASP.NET 4.0 & Ajax در C#2010

69,000 ريال

فهرست مطالب

Silverlight & WPF در C#2010

59,000 ريال

فهرست مطالب

آلفرسکو و امنیت در آن

217,000 ريال

فهرست مطالب

آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

320,000 ريال

کدهای پیاده‌سازی پروتکل‌ها در نسخه زبان اصلی کتاب /فهرست مطالب...

آموزش تصویری COMSOL Multiphysics (نگارش 4.2)

190,000 ريال

فهرست مطالب

نمایش 1 تا 9 از 225 (25 صفحه)