انتشارات آتی‌نگر

شبکه‌های دانش

120,000 ريال

ظرفیت جذب دانش

150,000 ريال

فقر مدیریتی

90,000 ريال

نمایش 73 تا 81 از 133 (15 صفحه)