مدل‌سازی استراتژیک و پویایی‌های کسب‌و‌کار

مدل‌سازی استراتژیک و پویایی‌های کسب‌و‌کار

350,000 ريال
موجودی: 20

فهرست مطالب

- +