مدیریت دانش: اکتساب دانش ضمنی خبرگان

مدیریت دانش: اکتساب دانش ضمنی خبرگان

390,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +