منطق فازی (برای دانشجویان مدیریت)

منطق فازی (برای دانشجویان مدیریت)

150,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +