منطق فازی (برای دانشجویان مدیریت)

منطق فازی (برای دانشجویان مدیریت)

220,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +