مسائل اخلاقی و اجتماعی در فناوری اطلاعات

مسائل اخلاقی و اجتماعی در فناوری اطلاعات

120,000 ريال
موجودی: 5

- +