اصول داده‌های بزرگ (مفاهیم، پیشران‌ها و تکنیک ها)
تخفيف

اصول داده‌های بزرگ (مفاهیم، پیشران‌ها و تکنیک ها)

150,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +