شبکه های عصبی و یادگیری ژرف

شبکه های عصبی و یادگیری ژرف

640,000 ريال
موجودی: 100

- +