مدیریت زنجیره تامین با رویکردی بر فناوری اطلاعات (ویراست ششم)

مدیریت زنجیره تامین با رویکردی بر فناوری اطلاعات (ویراست ششم)

450,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +