آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

220,000 ريال
موجودی: 100

همراه با CD_تمام کدهای لازم جهت اجرا ارائه شده است

- +