اصول و مبانی فن بازار

300,000 ريال

فهرست مطالب

راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش

300,000 ريال

فهرست مطالب

راهنمای مصور مدیریت دانش

250,000 ريال

فهرست مطالب...

ساخت سریع سازمان یادگیرنده

2,500,000 ريال

فهرست مطالب

نمایش 1 تا 9 از 30 (4 صفحه)