آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

320,000 ريال

کدهای پیاده‌سازی پروتکل‌ها در نسخه زبان اصلی کتاب /فهرست مطالب...

امنیت اینترنت اشیا

320,000 ريال

فهرست مطالب

اینترنت اشیا

300,000 ريال

فهرست مطالب

اینترنت اشیا در 5 روز

320,000 ريال

فهرست مطالب/ با معرفی Contikiکدنویسی پایتون...

سیستم‌های اینترنت اشیا

320,000 ريال

فهرست مطالب

شروع کار با اینترنت اشیا

450,000 ريال

فهرست مطالب

نمایش 1 تا 9 از 13 (2 صفحه)