چک لیست ممیزی  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001 : 2013

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001 : 2013

180,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +