یادگیری آسان شبکه های عصبی مصنوعی در Matlab

یادگیری آسان شبکه های عصبی مصنوعی در Matlab

200,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +