طراحی مبدل‌های حرارتی با FLUENT (همراه با نرم‌افزار)

طراحی مبدل‌های حرارتی با FLUENT (همراه با نرم‌افزار)

165,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +