از دانشگاه تا بازار( مبانی تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی)

از دانشگاه تا بازار( مبانی تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی)

300,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +