مدیریت استراتژیک فناوری: با تاکید بر برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری

مدیریت استراتژیک فناوری: با تاکید بر برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری

98,000 ريال
موجودی: 8

- +