اصول داده‌های بزرگ(مفاهیم، پیشران‌ها و تکنیک‌ها)

اصول داده‌های بزرگ(مفاهیم، پیشران‌ها و تکنیک‌ها)

350,000 ريال
موجودی: 100

- +