مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستم با R

مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستم با R

470,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +