اصول و مبانی علوم داده‌ای با Microsoft SQL Server 2016

اصول و مبانی علوم داده‌ای با Microsoft SQL Server 2016

130,000 ريال
موجودی: 100

فهرست مطالب

- +