آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

آموزش اینترنت اشیا با استفاده از Raspbery Pi

320,000 ريال
موجودی: 100

کدهای پیاده‌سازی پروتکل‌ها در نسخه زبان اصلی کتاب /فهرست مطالب...

- +